O nas

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.brandshop-online.com prowadzony jest przez spółkę BATIGARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Niekłańska 35/1, 03-924 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772359; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP 1132993599, REGON 382599831, adres poczty elektronicznej: admin@brandshop-online.com, numer telefonu: +33 (0)9 80 80 87 74.